اشتباهاتی که در ریدایرکت 301 ممکن است مرتکب شوید؟

حالا که اهمیت این نوع تکنیک را متوجه شده اید، بهتر است تا اشتباهاتی را که اغلب افراد در استفاده از آن مرتکب میشوند را بدانید تا از انجام مجدد، جلوگیری نمایید:

1. تفاوتی بین //:http و http://www قائل نشوید. همانطور که در بالا بیان کردیم، گوگل فقط یک آدرس دامنه را به عنوان اصلی قبول می کند، برای همین از نظر او بین دو عبارت لینک شده، تفاوت وجود دارد و آن را دو URL مجزا می داند. از آنجا که محتویات این دو لینک یکی است، گوگل آن را کپی شده می داند و جریمه می کند. پس اول از همه، تکنیک ریدایرکت 301 را برای این دو لینک در نظر بگیرید.

2. هیچگاه بدون انجام ریدایرکت 301، تمامی محتویات اصلی سایت خود را به دامنه جدید انتقال ندهید. زیرا گوگل آن را مورد خزش قرار می دهد و سریعا متوجه کپی بودن مطالب آن می شود و آنگاه سایت شما را جریمه خواهد کرد. حال باید کلی زحمت بکشید تا بتوانید این لکه ننگ را از روی دامنه سایت خود بردارید.

3. لینک های قدیمی سایت خود را فراموش نکنید. بعضی از افراد لینک های قدیمی را به جای اینکه با تکنیک ریدایرکت 301 به لینک جدید منتقل کنند، یک لینک در سایت قدیمی قرار می دهند و بیان می کنند که آدرس جدید به این سایت منتقل شده است. شما با این کار باید باز از صفر شروع کنید تا بتوانید رتبه های برتری را که قبل داشتید، باز بدست بیاورید.